Na czym polega metalizacja natryskowa?

Korozja niesie z sobą negatywne skutki dla konstrukcji stalowych. Rzutuje ona na trwałość takich elementów. Jest to kłopot, z którym od lat zmagają się inżynierowie.

Wilgoć połączona z procesem utleniania jest przyczyną pojawiania się rdzy. Wobec tego, uwzględniając różne warunki atmosferyczne, w których znajdują się stalowe konstrukcje, zaczęto wykorzystywać ochronę antykorozyjną.

Wielkość przemysłu stalowego i jego {duży|spory| wpływ na gospodarkę, wygenerował popyt na firmy zajmujące się tego typu zabezpieczeniami. Jedną z wiodących usług oferowanych przez tego typu firmy jest metalizacja natryskowa. Na czym polega ten proces?

Metalizacja natryskowa – z czym to się je?

Metalizacja natryskowa jest sposobem ochrony części stalowych przed wpływem wilgoci. To właśnie wilgoć połączona z tlenem w dużej mierze determinuje tworzenie się rdzy.

Jest to jedna z najbardziej nowatorskich technik zabezpieczających. Jest również niebywale efektywna. Naniesienie właściwej warstwy preparatu pod wysokim ciśnieniem pozwala utrzymać skuteczność przez długi czas.

Sam proces, jakim jest metalizacja natryskowa bazuje na nakładaniu przy użyciu natrysku rozgrzanego do temperatury topnienia metalu na elementy stalowe. Przeważnie jako materiał ochronny stosuje się cynk. W wyniku połączenia materiałów, powstaje jednolita powłoka, która skutecznie chroni materiał przed rdzą.

Charakterystyka różnych rodzajów metalizacji natryskowej

Istnieją różne rodzaje metalizacji natryskowej. Jej klasyfikacja może następować z uwzględnieniem zróżnicowanych parametrów.

Jedną z głównych linii podziału jest typ używanego ciepła. Metalizacja natryskowa jest specjalizacją, która stale ewoluuje dostarczając coraz nowszych i lepszych rozwiązań.

Do najchętniej używanych typów metalizacji natryskowej zaliczyć można:

  • Natryskiwanie płomieniowe – w rezultacie spalania gazu z drutu lub proszku powstaje rozpylany materiał nanoszony na stal
  • Natryskiwanie łukowe – wykorzystuje łuk elektryczny. Ma miejsce w wyższej temperaturze niż natryskiwanie płomieniowe.
  • Natryskiwanie plazmowe – w tym przypadku materiałem cieplnym jest gaz plazmotwórczy. Temperatura jest tak wysoka, że daje możliwość spalenia niemal każdego rodzaju metalu.
  • Natryskiwanie naddźwiękowe – jedna z najnowszych form metalizacji natryskowej. Jest to znacznie poprawiona wersja natryskiwanie płomieniowego

Warto również dodać, że stale prowadzone są badania nam nowymi technikami. Ich zadaniem jest nadanie jeszcze większej ochrony antykorozyjnej konstrukcjom stalowym.

Ochrona antykorozyjna – komu ją zlecić?

By właściwie zabezpieczyć elementy stalowe przed rdzą, najlepiej zaangażować do tego specjalistów. Przede wszystkim, metalizacja natryskowa wymaga właściwego sprzętu.

Ponadto, wiedza teoretyczna i praktyczna. Laik, próbując samodzielnie realizować metalizację natryskową może spowodować więcej strat niż korzyści.

Firm zajmujących się metalizacją natryskową najlepiej szukać w sieci, gdzie od jakiegoś czasu przenosi się większość reklamodawców. Można też znaleźć opinie i dokładne opisy ofert różnych firm.