Ogrzewanie domu – jakie systemy grzewcze wziąć pod uwagę?

Energia cieplna używana jest do nagrzewania budynków a także wody użytkowej. Stanowi ona zazwyczaj solidną część popytu energetycznego budynku. Może być wytwarzana i doprowadzana do domu za pomocą różnorakich metod i źródeł. Jakie są źródła energii cieplnej? Co to jest energia odnawialna? Jakie występują rodzaje rozwiązań grzewczych?

Skąd może pochodzić ciepło w Twoim domu?

Do źródeł energii cieplnej wlicza się: gaz ziemny, olej opałowy, energię słoneczną, energię elektryczną oraz ekologiczną energię cieplną. Czym charakteryzują się wyróżnione źródła?

  • ekologiczna energia cieplna – pompy ciepła czerpią energię geotermalną bądź ciepło wód gruntowych. Energię cieplną można zdobyć za bezpłatnie aż w 75 %  z otoczenia, jedynie pozostałe 25% należy zakupić w postaci prądu. Pozyskiwanie energii cieplnej z natury to ogrom zalet. Przy tym typie ogrzewania nie ulatnia  się CO2, jest to niewyczerpalne źródło energii, koszty ogrzewania są niewielkie, nie jest się uzależnionym od dystrybutorów energii. Istotne jest tutaj korzystanie z profesjonalnego serwisu jak np. serwis vaillant z Krakowa oraz prawidłowa termoizolacja domu.
  • gaz ziemny – jest wydajny, wytwarza najniższe ilości CO2 w stosunku do pozostałych źródeł kopalnych, podczas spalania nie wytwarzają się popiół i sadza, gaz nie wymaga składowania. Stosowanie gazu można dowolnie łączyć z odnawialnymi źródłami energii. Maszyny grzewcze wykorzystywane do gazu nie wymagają dużo powierzchni.
  • olej opałowy – posiada wysoką wartość opałową,można łączyć go nawet do 20% biopaliwa,które jest odnawialne. Olej opałowy z powodzeniem można połączyć z odnawialnymi źródłami energii. Podczas obniżki cen warto zrobić większy jego zapas i przez to sporo zaoszczędzić. Żeby używać oleju opałowego niezbędne jest dzierżenie sporego zbiornika, magazynu podziemnego lub nadziemnego a także dobry system przeciwpożarowy oraz zabezpieczenie przed zalaniem.
  • energia słoneczna – jest darmowa oraz niewyczerpalna, nie emitujeCO2, można ją włączyć do uprzednich źródeł energii cieplnej. Aby korzystać z energii słonecznej trzeba mieć miejsce dopasowane dla kolektorów. Ważne żeby było ono ciągle nasłonecznione, najkorzystniej jest gdy zainstaluje się je od południa.
  • energia elektryczna – doskonale sprawdza się jako uzupełnienie innych metod ogrzewania bądź jako jedyne. Stosowanie wyłącznie prądu jako źródła ogrzewania stosuje się tylko w miejscach okresowegopobytu jak przykładowo domki letniskowe lub tam, gdzie instalacja innych rozwiązań jest niemożliwa lub nieopłacalna. Zaletami są tuniewielkie koszty montażu i sprzętów. Urządzenia takie nie zajmują też zbyt dużomiejsca. 

Ekologiczna energia w Twoim domu

Gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel to surowce kopalne, które tworzyły się przez wiele milionów lat. Złoża tych dóbr wyczerpują się a co za tym idzie ich ceny sukcesywnie wzrastają. Należałoby zastanowić się nad energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, która może dopełnić lub zupełnie zastąpić paliwa kopalne. Do odnawialnych źródeł energii należą między innymi: energia słoneczna i geotermalna. Aby w pełni wykorzystać efektywność tych niekończących się źródeł energii wymagana jest nowoczesna technologia. Zaawansowane technologie systemów solarnych i pomp ciepła jakim jest na przykład system i serwis vaillant, pozwalają na wysoką efektywność skorzystania z odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie się na używanie w znacznym stopniu z energetyki odnawialnej, to nie tylko wartość ekonomiczna ale równieżdbałość o środowisko naturalne.

Rodzaje rozwiązań grzewczych?

Na system grzewczy składają się takie rzeczy jak: wytwarzanie ciepła, jego dystrybucja a takżepłynne rozdzielenie do każdego zpokoi. W zależności od tego na jakie źródło energii cieplnej się zdecydujemy, należydobrać do niego dedykowany system grzewczy. Wliczają się do nich m.in.: 

  1. piece olejowe – w nowych kotłach użyte jest zjawisko kondensacji. Oznacza to że oprócz spalanego paliwa,używane jest też ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej marnowało się.
  2. piece gazowe – to  praktycznienie wymagające obsługi i dość tanie rozwiązanie. Zasilane gazem, oprócz ogrzewania pomieszczeń może też podgrzewać wodę użytkową. Dzielimy je na kotły jedno- i dwufunkcyjne.
  3. pompy ciepła to systemy grzewcze stosujące energię ze źródeł odnawialnych czyli z wody,słońca lub powietrza.Działanie pomp opiera się na przemianach fizycznych jak np. parowanie,skraplanie,sprężanie i rozprężanie.
  4. kotły na prąd – są bardzo wygodne w użyciu i tańsze od kotłów olejowych czy gazowych. Nie wymagają dużo przestrzeni, zazwyczaj są w wersji stojącej i wiszącej.Nie wytwarzają spalin ani dwutlenku węgla. Źródłem ciepła jest w nich zazwyczaj grzałka w osłonie np. stalowej lub mosiężnej, chroniąca przed stycznością z wodą. Ilość grzałek w kotle wpływa na moc pieca.
  5. fotowoltaika – przy jej użyciu wytwarzany jest prąd użytkowy można też ogrzać wodę użytkową oraz dom.Systemy te są zupełnie bezobsługowe i bezpłatne w eksploatacji.

Obojętnie jakie metody wybierzemy, wskazane jest dbać o dobry stan sprzętów przez regularne serwisowanie, dobrym rozwiązaniem jest np. serwis vaillant. Dobierając system grzewczy do budynku, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na sprawy cenowe ale równieżzwiązane z ekologią.